IMAGE پانزدهمین جشنواره شهید مطهری
سه شنبه, 03 خرداد 1401
پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری  با شعارآموزش... ادامه مطلب ...
سومین جلسه روسای دانشگاهها و دانشکده های کلان منطقه 9 آمایشی
سه شنبه, 16 فروردين 1401
روز پنجشنبه مورخه 1400/09/25 سومین جلسه روسای دانشگاه ها و... ادامه مطلب ...
دومین جلسه نشست روسای دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه 9 آمایشی
سه شنبه, 16 فروردين 1401
روز پنجشنبه مورخه 1400/08/20 دومین جلسه روسای دانشگاه ها و... ادامه مطلب ...
اولین نشست روسای دانشگاه های کلان منطقه 9 آمایشی
سه شنبه, 16 فروردين 1401
روز چهارشنبه مورخه 1400/07/21 اولین جلسه روسای دانشگاه ها و... ادامه مطلب ...